قطعات و قالبهای صنعتی

واحد قالب سازی شرکت مهندسین و صنعت مبادرت به ساخت انواع قالبهای صنعتی پیچیده ورزیده است

شرح انواع قالبهایی که این شرکت توانایی ساخت آنها را دارد عبارتند از :

۱ – قالبهای پلاستیک – لاستیک باگالیت

۲ – قالبهای فلزی(برش – فرم – کشش)

۳- قالبهای اکسترود

۴- قالبهای آهنگری(فورج)

۵ – جیگ و فیکچرهای صنعتی