مشخصات واشرها

      جنس                                                                   خواص و کاربرد

NBR/SBR                               مقاومت تا ۱۱۰c  کاربرد در محیط های روغنی و حلال های هیدروکربنی

Viton                                      تحمل حرارت های بالا تا ۲۳۰c

Silicon6030,3070                     مقاومت تا ۲۰۰c

Butyl                                     مقاومت تا ۱۵۰-۱۷۰c  کاربرد در محیط های اسیدی و بازی و شیمیایی، مقاوم در برابر آب دریا، عایق، گاز

Hypalon                                مقاومت روغنی، اسیدی و حرارتی

EPDM                                     بخار و مصارف عمومی