درباره ما

[slideshow id=1]

این واحد صنعتی از سال ۱۳۷۳ فعالیت خود را شروع نموده و سپس از ۱۳۸۶ به شرکت مهندسین و صنعت بهین راهبرد پویان فارس تغییر نام داده است این شرکت با تلاش در این راه تا کنون توانسته بسیاری از قطعات حساس و پیچیده را با کیفیت مناسب در حد استانداردهای جهانی به مرحله تولید برساند.